alle artikels

auteurs

Waar is de menselijkheid?

Groen Brugge - 15-02-2016

Onze partij nam met afschuw kennis van de gebeurtenissen afgelopen vrijdagochtend in Zeebrugge, waar bij een politie-actie verschillende mensen zonder geldige verblijfsvergunning zijn opgepakt en hun spullen zomaar in de vuilniswagen zijn beland of werden in beslag genomen. We vragen dringend meer menselijkheid in de omgang met deze mensen en zullen de plaatselijke verantwoordelijken ter verantwoording roepen.

verder lezen

Mobiliteitsplan hinkt op twee benen (Tussenkomst 25-01-2016)

Bruno Mostrey - 29-01-2016

Zoals her en der al gezegd op terugkomen: er liggen een aantal mooie groene principes aan de basis van dit plan. Dat is een goede basis om een duurzame visie op mobiliteit te ontwikkelen en uit te werken voor onze stad! Maar met Groen willen we toch enkele belangrijke opmerkingen maken.

verder lezen

R.I.P. Villa Slabbinck (Interpellatie 27-01-2016)

Bruno Mostrey - 27-01-2016

De Villa Slabbinck ligt tegen de vlakte. Zie hier het trieste culminatiepunt van een soms vreemde geschiedenis. Een blaam voor Brugge.
Iedereen met een beetje gevoel voor esthetiek is het erover eens: deze Villa was een bijzonder pareltje en het bewaren voor het nageslacht is een must.

verder lezen

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Persmededeling)

Bruno Mostrey - 16-12-2015

Tot grote ontsteltenis vernamen we de sloop van de voormalige villa van Rik Slabbinck in de Sint-Pietersmolenstraat 1 in Sint-Pieters, Brugge. In 2011 werd via verschillende kanalen gemeld dat de villa beschermd werd. Ook toenmalig minister voor erfgoed Bourgeois zou dit gecommuniceerd hebben. Dus was de verwondering groot toen we hoorden dat dit beschermde pand gesloopt was.

verder lezen

Grond voor bioboeren (en korte keten) (Interpellatie 23-11-2015)

Bruno Mostrey - 02-12-2015

Via een schriftelijke vraag kwam ik te weten dat er in Brugge op 140 landbouwbedrijven nul bioboeren zijn. Geen enkele!
Uiteraard is dat niet per se de verantwoordelijkheid van dit bestuur. Maar het doet vragen stellen, en ik wil een pleidooi houden dat het stadsbestuur in Brugge de boeren warm maakt voor en ondersteunt om de omschakeling te maken.

verder lezen

Brugse Begroting: Oppassen met groeiverwachtingen

Groen Brugge - 26-11-2015

De Brugse begroting is gezonder dan die van veel andere centrumsteden. Toch mogen we niet blind blijven voor de budgettaire uitdagingen. Het stadsbestuur moet nog meer zijn rol opnemen in de overgang naar een duurzame, lokale, vernieuwende economie door hier stevig in te investeren. Ook het Brugse patrimoniumbeleid moet eens onder de loupe worden genomen. Het parkeerbeleid mag niet dienen als financiële melkkoe.

verder lezen

De fietsbus, ook in Brugge?

Groen Brugge - 20-11-2015

Het is reeds lang een dilemma voor veel ouders. Ze willen dat hun kinderen op een gezonde en ecologische manier naar school kunnen gaan, met de fiets dus of te voet. Maar anderzijds zijn ze bezorgd voor de veiligheid van hun jonge kinderen in het verkeer. Als velen echter de kinderen met de wagen naar school voeren, wordt het weer een beetje onveiliger voor de andere kleine fietsertjes. Een vicieuze cirkel? Niet per se! De fietsbus kan soelaas brengen.

verder lezen

Lokfiets om fietsdiefstal te bestrijden: ook in Brugge? (Interpellatie 27-10-2015)

Bruno Mostrey - 16-11-2015

“Lokfietsen zijn normale fietsen die zijn uitgerust met GPS-volgsysteem. De politie stalt deze fietsen op plaatsen waar veel fietsen worden ontvreemd. De agenten hoeven vervolgens geen toezicht te houden, maar kunnen verder met hun reguliere werkzaamheden.
Zodra de fiets verplaatst wordt, krijgen zij een seintje. De GPS-zender geeft door welke weg de gestolen fiets aflegt. Op deze manier kunnen verdachten van diefstal/heling worden opgespoord en aangehouden.”
verder lezen

Opvang van vluchtelingen in Zeebrugge

Groen Brugge - 28-10-2015

Driehonderd mensen opde vlucht zullen in Zeebrugge terecht komen. Onze solidariteit en onze waarden uitoefenen zijn de beste middelen om extremisme te beantwoorden, uit elke hoek. Het is wle belangrijk dat de opvanglocatie geschikt is voor menswaardige opvang

verder lezen

Staatssecretaris Francken wil vluchtelingen opvangen op verontreinigd terrein

Groen Brugge - 21-10-2015

Deze week werd beslist om 300 vluchtelingen op te vangen op het oude militaire domein, het terrein Knaepen, in Zeebrugge. Hierbij zijn er volgens Groen Brugge twee ernstige obstakels die de site mogelijks ongeschikt maken voor opvang van gezinnen. Deze keuze doordrijven zou immers ernstige gevolgen kunnen hebben.

verder lezen

Project Stadsvaart aanslag op Brugse leefbaarheid

Groen Brugge - 14-10-2015

De ringvaart moet toegankelijk gemaakt worden voor klasse Va schepen. Dat is het uitgangspunt van de project Stadsvaart. Voor Groen Brugge is de behoefte hieraan helemaal niet aangetoond en zijn de gevolgen voor Brugge onaanvaardbaar, zowel qua leefbaarheid, mobiliteit, erfgoed, onteigeningen etc….De nadruk moet nu liggen op een snelle verwezenlijking van een nieuwe Brug in Steenbrugge en de vervanging van de Dampoortsluis.

verder lezen

Groen Brugge steunt ideeën Hack the Cityjongeren

Groen Brugge - 23-09-2015

78 uur sloten jongeren zich op in een denktank om over de toekomst van onze stad te denken. Deze positieve, hoopvolle betrokkenheid is iets wat we moeten koesteren. Zeker als ze zoals nu goede ideeën oplevert. Zowel rond klimaatbeleid als rond het herwaarderen van de publieke ruimte wil Groen Brugge de voorliggende ideeën steunen.

verder lezen

Gebrek aan rationeel totaalplaatje omtrent het “Huis van de Bruggeling” (Tussenkomst 15-09-2015)

Bruno Mostrey - 17-09-2015

In het berek kondigde schepen Laloo enigszins trots het nieuwe contract aan dat-ie bedongen heeft om deze winkelruimte (oude Mediamarkt aan het station) te huren en in te richten met lokettendiensten en backoffice. Hoewel we wel willen aannemen dat hier een behoorlijke overeenkomst werd gesloten, riekt deze hele operatie sterk naar de verfoeilijke “sale-and-lease-back-operaties”. En waar is de rationele kosten/baten-analyse die rekening houdt met facetten als: stadsfinanciën op lange termijn, personeelsorganisatie, deftig eigendomsbeleid, uitstraling van bestuur, enzoverder? Een analyse die toch wel aan dergelijk grootschalige operatie vooraf moet gaan. We kregen die niet te zien.

verder lezen

Feuilleton: omvorming Het Entrepot vzw (Tussenkomst 15-09-2015)

Bruno Mostrey - 17-09-2015

Hoe zal de burgemeester en schepen Demon tegemoetkomen aan de verzuchtingen over vertegenwoordiging van jongeren en jeugdexperten in de nieuwe vzw? Ik stel voor om ze gewoon op te nemen in de raad van bestuur — zoals het betaamt als je het meent met bestuurlijke participatie van jongeren.

verder lezen

Mobiliteitsplan Brugge, de visie van Groen

Groen Brugge - 16-09-2015

Het nieuwe mobiltietsplan werd voorgesteld op de gemeenteraad. Groen Brugge is gematigd positief maar stelt dat het plan op sommige vlakken inconsequent is en op de gevoelige punten durfde de het college blijkbaar niet genoeg leiderschap tonen.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden