alle artikels

auteurs

Schrijf in voor de barbecue van Groen Brugge op 3 september!

Groen Brugge - 04-08-2016

 Op 3 september houdt Groen Brugge haar jaarlijkse barbecue. Deze keer willen we resoluut voor vegetarisch gaan (al zijn vleeseters ook welkom). Schrijf nu in en duim voor zon!

verder lezen

Marleen Ryelandt volgt Bruno Mostrey op

Groen Brugge - 08-07-2016

Marleen Ryelandt wordt opnieuw gemeenteraadslid voor Groen Brugge. Ze volgt Bruno Mostrey op, die omwille van de combinatie met een drukke professionele job de fakkel doorgeeft.

verder lezen

Is Brugge klaar voor een 'groentoets'?

Charlotte Storme - 07-06-2016

 De blijvende stijging van de zeespiegel is intussen al uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd. Toch kan ons stadsbestuur maatregelen nemen om de effecten daarvan op te vangen. Wij bepleiten onder meer een groentoets bij elke beleidsbeslissing.

verder lezen

Toeristentaks: onbillijke lastenverdeling (Tussenkomst 31-05-2016)

Bruno Mostrey - 07-06-2016

De nieuwe toeristentaks zorgt voor een sterke stijging van de bijdrage voor alle subcategorieën. Dat is duidelijk. Bij gelijk gebleven bezetting is het minstens een verdubbeling van de bijdrage aan de stadskas. Maar als we de stijgingspercentages ten opzichte van de bijdrage vorig jaar eens bekijken valt sterk op dat de goedkopere marktsegmenten wel een zeer spectaculaire stijging moeten slikken. 

verder lezen

Terugschroeven autovrije winkelstraten (Interpellatie 31-05-2016)

Bruno Mostrey - 07-06-2016

Via de pers vernamen we dat de momenten waarop de twee belangrijkste winkelstraten autovrij worden, nog maar eens worden aangepast: koning auto krijgt opnieuw meer ruimte.

verder lezen

Een vrijplaats in Brugge (Interpellatie 22-03-2016)

Bruno Mostrey - 06-06-2016

Het oude politiegebouw is nu al enkele jaren verlaten door de politiediensten. En in afwachting van de verbouwingen ten dienste van de nieuwe functies die het gebouw krijgt, namelijk het studentenhuis en het huis van de vrijzinnigen, konden er tal van activiteiten georganiseerd worden. Er is plaats voor kunst, cultuur, fuiven, sociale activiteiten en lezingen, enzovoort. Deze tijdelijk herbestemming was dus, wat ons betreft, een groot succes.

verder lezen

Ook kruising met Schipdonkkanaal en Damse Vaart moet beschermd worden

Groen Brugge - 04-06-2016

Bijde bescherming van de Damse Vaart werd het kruispunt met het Schipdonkkanaal niet opgenomen. Dat is een bedreiging voor onze polders. Ook dit deel moet opgenomen worden in de bescherming.

verder lezen

Bomenkap in de Assebroekse Meersen

Groen Brugge - 03-06-2016

De prachtige Middendreef met de populieren werd verminkt door de kap van de 90 populieren. In het broedseizoen, zonder oog voor het landschapsbepalende van de populieren werd deze oorspronkelijk neit geplande kap voltrokken. De buurt werd nauwelijks geïnformeerd op voorhand en bleef in shock achter.

verder lezen

GFT-ophaling in Brugge (Interpellatie 24-04-2014)

Bruno Mostrey - 02-06-2016

Brugge is een stad waar een betekenisvol deel van de bevolking in huizen of appartementen woont zonder tuin of snelle toegang tot een compostvat. Het Groen-, Fruit- en Tuinafval verdwijnt met andere woorden in de dure bruine zak voor restafval. Volgens rapporten bestaat 50% van ons restafval uit GFT. Een aanzienlijke fractie.

verder lezen

Een stedelijk informatiesysteem voor mensen met een visuele beperking

Groen Brugge - 01-06-2016

Electronische bakens kunnen mensen met een visuele beperking helpen zich door de stad te navigeren. Warschau neemt het voortouw hierin. Groen Brugge stelt voor dat de stad dit systeem overneemt en aanpast aan de lokale situatie.

verder lezen

Privébewaking of controle op smokkel in de haven?

Groen Brugge - 25-05-2016

I

n haar tussenkomt omtrent transitmigranten in Zeebrugge stelde de Brugse NVA dat ze privébewaking wil. Haar eigen minister wil echter niet de controle op smokkel op een aanvaardbaar niveau brengen om economische drogredenen. Ondanks een significante stijging van de smokkel in 4 jaar. Groen vindt openbare orde een zaak van de samenleving en wil dat misdadige bendes worden aangepakt..

verder lezen

Zacht water voor Brugge? — Ontkalken op niveau van de watermaatschappij (Interpellatie 23-05-2016)

Bruno Mostrey - 24-05-2016

Als we de waterhardheid in Brugge kunnen verminderen, eventueel tot het wettelijke minimum of net daarboven, hebben we een maatregel die goed is voor ons leefmilieu en voor onze geldbuidel.

verder lezen

Kanttekeningen bij de nieuwe Opknappremie (Tussenkomst 26 april 2016)

Bruno Mostrey - 23-05-2016

Een aantal opties om investeringen te doen om minder energie te verbruiken worden in dit reglement niet gesteund. Dat is bijzonder jammer en het wordt als financieel onhaalbaar geacht om ze vanuit met de stadskas te betoelagen. Maar ze zijn wel cruciaal ook omwille van onze klimaatdoelstellingen.

verder lezen

Bijna 100 euro subsidie per vliegticket? Waanzin

Groen Brugge - 12-05-2016

Onder het mom van inkomend toerisme wordt 180.000 euro gegeeven aan Jetair door de VZW Toeristische ontsluiting, waarvan 30.000 door Brugge. Voor deze klimaatonvriendelijke subsidie landen maximaal 1956 Spaanse toeristen in Oostende. 92 subsidie per inkomende toerist dus.

verder lezen

Hondenweides voor Brugse gemeenten

Groen Brugge - 10-05-2016

 In september 2013 ondernamen raadsleden Eric Lagrou (NVA), Sammy Roelant (Groen) en Jean-Marie Deplancke (Open VLD) samen constructieve actie voor het opstarten van Hondenspeelweides in onze stad. Intussen nam het stadsbestuur dit voorstel over: er komen de volgende jaren verschillende hondenweides in Brugse deelgemeenten. De bedoeling is dat er in eerste instantie komen er Hondenspeelweides in De koude Keuken in Sint-Andries (0,4 ha), Poelweg in Sint-Pieters (0,25 ha) en waarschijnlijk ook in het sportpark van Koolkerke. De oppositieraadsleden zijn tevreden met het succes van hun voorstel en willen opbouwend meewerken aan de realisatie.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden