alle artikels

auteurs

Verkeersveiligheid in schoolomgevingen: durf keuzes maken

Groen Brugge - 17-04-2017

 Op 22 februari kwam de jonge Yamen om het leven bij een verkeersongeval voor de schoolpoort. Het noodlot of te vermijden? Hoe het ook zij, het ontslaat het ons niet van de verantwoordelijkheid om duidelijke keuzes te maken.

verder lezen

Zwemmen wordt gezinsvriendelijker, dankzij Groen

Groen Brugge - 16-04-2017

 Op de gemeenteraad van september bepleitte raadslid Charlotte Storme de uitbreiding van de gratis zwembeurten voor zesjarigen naar andere gezinsleden. Intussen werd dit gerealiseerd door het stadsbestuur. Brugge wordt zo toch weer wat kind- en gezinsvriendelijker. Dankzij Groen.

verder lezen

Armoede en gezond, veilig, energiezuinig en budgetvriendelijk wonen

Groen Brugge - 23-03-2017

 Op de laatste gemeenteraad interpelleerde raadslid Charlotte Storme de bevoegde schepen over de nood aan betaalbare woningen.

verder lezen

Groen Brugge geeft Groene Pluim aan Samenhuizen Brugge

Groen Brugge - 19-03-2017

 

 Duurzaam ruimtegebruik, grotere sociale cohesie, lager energieverbruik, 'ontspulling', ... het zijn maar enkele facetten van een ecologische levensstijl. Al deze aspecten komen samen in vormen van gemeenschappelijk wonen. In Brugge draagt de vzw Samenhuizen Brugge deze visie uit en heeft zij als eerste in West-Vlaanderen reeds diverse projecten mee helpen opstarten. Daarom gaf Groen Brugge vandaag met plezier een Groene Pluim aan dit initiatief.

 

verder lezen

Uitstel afwerken Hollands Complex van Zwankendamme is de zoveelste dreun voor onze polderdorpen

Andries Neirynck - 18-02-2017

Vorige zaterdag werd bekend gemaakt dat de afwerking van het Hollands Complex van Zwankendamme weerom uitgesteld werd. Samen met het niet realiseren van de intunneling van de doortocht van Lissewege is dit een blaam op het palmares van Minister Ben Weyts.

De omgeving van Zwankendamme is reeds ingrijpend veranderd door de komst van de brug over het spoor en de realisatie van het nieuwe rangeerstation. Het Agentschap Wegen en Verkeer zou aansluitend aan de brug van Infrabel een aansluitingscomplex op de N31 bouwen.

verder lezen

Valentrein voor gebruikers openbaar vervoer

Groen Brugge - 15-02-2017

 Op Valentijnsdag voerden we actie aan het station van Brugge. Bij die actie bedankten we de trein- en busreizigers voor hun duurzame keuze. Daarvoor kregen ze een speciaal door cartooniste Eva Mouton gemaakt kaartje en een kleine attentie.

verder lezen

Parkeerplan: werk aan de winkel

Groen Brugge - 04-02-2017

  Op de jongste gemeenteraad kwam nogmaals het Brugse parkeerplan ter sprake. Het is een plan waarvan we de basisprincipes ten volle steunen. Toch zal het wellicht tot heel wat problemen en frustraties leiden omdat er onvoldoende is geïnvesteerd in draagvlak en randvoorwaarden.

verder lezen

Breid het “Parkeer en zorg”-project uit

Groen Brugge - 30-01-2017

 Op voorstel van de zorgsector wordt het kortparkeren voor zorgverstrekkers gerealiseerd binnen het ei van Brugge.

Groen Brugge stelt voor om dit uit te breiden tot het volledige grondgebied Brugge, ttz ook in de blauwe zone en de randgemeenten.

 

verder lezen

Groen pleit voor snelle realisatie nieuwe brug van Steenbrugge

Groen Brugge - 14-01-2017

 Wij voerden vandaag actie voor de snelle realisatie van een nieuwe brug van Steenbrugge. Wij kiezen voor een hoge vaste brug in combinatie met een vlakke beweegbare fiets- en voetgangersbrug.

verder lezen

Open ruimte getackled?

Groen Brugge - 08-01-2017

 Groen Regio Brugge gaat niet akkoord met het Ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge, omwille van de enorme ruimteverspilling die er mee gepaard gaat. Dit geldt zowel voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion als voor de voorgestelde nieuwe bedrijventerreinen.

verder lezen

Geen afvalwater meer in Brugse reitjes

Groen Brugge - 01-01-2017

 Op de laatste dag van het oude jaar voerde Groen Brugge actie tegen de lozingen in de Brugse reitjes. Uit cijfers opgevraagd door raadslid Marleen Ryelandt blijkt dat er namelijk nog steeds geloosd wordt in o.m. het Kapucijnenreitje, dat men binnenkort wil openleggen. Een definitieve aanpak is nu absoluut nodig.

verder lezen

Werken 't Zand zijn aartsgevaarlijk voor fietsers

Groen Brugge - 23-11-2016

 Sinds eind september vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen op ’t Zand, tussen de Noordzandstraat en de Westmeers, in de zone tussen de horecazaken en de rijweg. Zoals stilaan gebruikelijk bij werken op het grondgebied van de stad Brugge, is er nauwelijks aandacht voor onveilige verkeerssituaties die daardoor gecreëerd worden voor voetgangers en fietsers.

verder lezen

Groen voert actie tegen voedselvernietiging

Groen Brugge - 30-10-2016

 De Europese Unie heeft voor elke lidstaat quota toegekend die aanduiden hoeveel appels en peren uit de markt mogen worden genomen. Hierdoor zullen de Belgische fruittelers zowat 25.700 ton appels en peren vernietigen. Groen verzet zich hiertegen en voegt de daad bij het woord door zelf geplukte appels te schenken aan de KABA.

verder lezen

Cijfers fijnstofmetingen Zeebrugge zorgwekkend

Groen Brugge - 24-10-2016

 Een tijdje geleden vroeg gemeenteraadslid Charlotte Storme met een schriftelijke vraag aan de stad Brugge de gegevens op van de fijnstofmetingen in Zeebrugge. De resultaten zijn minstens zorgwekkend.

verder lezen

Meer fietsparking nodig aan Station

Groen Brugge - 15-10-2016

 Vandaag opende het Huis van de Bruggeling haar deuren. Op het eerste gezicht heeft men aan heel wat zaken gedacht qua bereikbaarheid en toegang. Helaas is 'fietsstad Brugge' vergeten te investeren in extra fietsenstallingen voor de bezoekers.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden