alle artikels

auteurs

Rooien van bomen

Groen Brugge - 16-03-2011

Brugge,
13 februari 2011,

Geacht college,

Ter hoogte van de Abelendreef 9 te Sint-Michiels werden een aantal beuken en eiken gerooid.

Ik heb daarbij twee vragen:

verder lezen

Gerooide bomen Interbad (antwoord)

Groen Brugge - 10-03-2011

Geachte heer Maertens,

U vroeg naar de reden voor het rooien van de bomen op de oprijlaan naar het lnterbad. Wij kunnen u hierover het volgende melden.

verder lezen

Schipdonkkanaal: hopelijk haalt de rede het van lobbywerk

Groen Brugge - 10-03-2011

Nu minister Crevits heeft aangekondigd dat er nog dit jaar een beslissing valt omtrent het Schipdonkkanaal komt het dossier weer volop in de actualiteit. Er werden ook verschillende studies aangekondigd die dit jaar zouden worden bekend gemaakt. Groen! hoopt dat de minister van haar woord is, zodat dit spookdossier dat veel onrust veroorzaakt in de streek, eindelijk van tafel verdwijnt.

verder lezen

Daklozenopvang in kazernes: nieuwe cijfers wijzen op flop - ook in Zeebrugge

Groen Brugge - 05-03-2011

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) stelde Minister De Crem op 26 januari 2011 een parlementaire vraag naar de stand van zaken m.b.t. de daklozenopvang in legerkazernes. Uit het antwoord van de Minister blijkt dat in 5 van de 8 kazernes geen enkele overnachting van daklozen werd geregistreerd sinds 1 december 2010. verder lezen

Beslissing Vlaamse Regering is toonbeeld van slecht bestuur

Groen Brugge - 05-03-2011

Groen! betreurt de beslissing van de Vlaamse regering die het mogelijk moet maken om een voetbalstadion op te trekken in de Charteuse, tussen Brugge, Oostkamp en Zedelgem. Die beslissing kadert in de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Brugge'.

verder lezen

RUP Leiselehoek en Sint-Pietersmolenwijk

Groen Brugge - 26-02-2011

Brugge, maandag 14 februari 2011

Geacht college

Ik keek de goedgekeurde voorstudies in van bovenvermelde dossiers.  Ik heb hier nog de volgende vragen:

RUP Leiselehoek

verder lezen

Gebrek aan eerlijk debat in de Brugse gemeenteraad

Groen Brugge - 20-02-2011

Dinsdagavond 30 november verliet Groen!-gemeenteraadslid Guido Maertens ontgoocheld de begrotingsbesprekingen. "De bespreking van de Brugse begroting 2011 laat een kater na!"

verder lezen

Is idealisme verboden in Brugge?

Groen Brugge - 20-02-2011

Op 14 maart 2009 voerde Jong Groen! actie in de Weylerkazerne in de Losschaertstraat. We klaagden de langdurige leegstand van het gebouw aan alsook de plannen voor een luxehotel. Ondertussen zijn we twee jaar en half verder en het gebouw staat nog altijd leeg. Er zijn nog steeds plannen voor (nog) een luxehotel.

verder lezen

Pastoriestraat 279 Brugge

Groen Brugge - 17-02-2011

Brugge, zaterdag 12 februari 2011

Geacht college

Naast de gerenoveerde boerderij Pastoriestraat 279 te Sint-Andries zijn er grote grondwerken bezig die aangekondigd worden als een “ambtshalve bodemsanering”. 

Graag vernam ik wat de oorzaak is van deze bodemsanering.

verder lezen

Brussel Airlines

Groen Brugge - 17-02-2011

Brugge, zaterdag 14 februari 2011

Geacht college

Ik lees in het verslag van het college dat er een overeenkomst werd afgesloten met Brussel Airlines.

Graag verkreeg ik een kopie van deze samenwerkingsovereenkomst.

Groet
Guido Maertens
Raadslid
Dienstig voor Zeven Dagen Brugge

verder lezen

Begroting stad Brugge 2011; Bespreking Groen! Brugge

Groen Brugge - 02-02-2011

  1. Dank aan de financiële diensten voor de opmaak van de documenten.  Ze zijn goed leesbaar en verhelderend.
  2. Deze begroting verschilt in weinig van de begrotingen van de voorbije jaren verder lezen

OCMW Begroting

Groen Brugge - 19-12-2010

Wat de discussie betreft over de dotatie van de stad aan het OCMW.  Elk jaar opnieuw wordt die discussie gevoerd in de sfeer van ‘toch wel veel geld dat naar het OCMW gaat’.

verder lezen

Brugge moet zijn overstromingsgebieden met zorg in stand houden

Groen Brugge - 14-12-2010

De overstromingen van de voorbije dagen hebben voor heel wat leed gezorgd in ons land. Hoewel het niet te voorkomen is dat er regen valt, kunnen we zeker wel iets doen aan het vermijden van overstromingen van woongebieden.

verder lezen

Verzoekschrift Lappersfort

Groen Brugge - 03-12-2010

De essentie van het verzoekschrift en van het antwoord van het college lijkt me de herbestemming van de 4,6 ha KMO zone dat nu nog  voorzien is in het gebied van het Lappersfort.

verder lezen

Stedenbeleid – voortgangsrapport

Groen Brugge - 02-12-2010

Ik ben onder de indruk van het werkstuk dat hier voorligt. Eerst en vooral een dikke proficiat voor Eric Van Hove en Maarten Hillewaert.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden