alle artikels

auteurs

Pastoriestraat 279 Brugge

Groen Brugge - 17-02-2011

Brugge, zaterdag 12 februari 2011

Geacht college

Naast de gerenoveerde boerderij Pastoriestraat 279 te Sint-Andries zijn er grote grondwerken bezig die aangekondigd worden als een “ambtshalve bodemsanering”. 

Graag vernam ik wat de oorzaak is van deze bodemsanering.

verder lezen

Brussel Airlines

Groen Brugge - 17-02-2011

Brugge, zaterdag 14 februari 2011

Geacht college

Ik lees in het verslag van het college dat er een overeenkomst werd afgesloten met Brussel Airlines.

Graag verkreeg ik een kopie van deze samenwerkingsovereenkomst.

Groet
Guido Maertens
Raadslid
Dienstig voor Zeven Dagen Brugge

verder lezen

Begroting stad Brugge 2011; Bespreking Groen! Brugge

Groen Brugge - 02-02-2011

  1. Dank aan de financiële diensten voor de opmaak van de documenten.  Ze zijn goed leesbaar en verhelderend.
  2. Deze begroting verschilt in weinig van de begrotingen van de voorbije jaren verder lezen

OCMW Begroting

Groen Brugge - 19-12-2010

Wat de discussie betreft over de dotatie van de stad aan het OCMW.  Elk jaar opnieuw wordt die discussie gevoerd in de sfeer van ‘toch wel veel geld dat naar het OCMW gaat’.

verder lezen

Brugge moet zijn overstromingsgebieden met zorg in stand houden

Groen Brugge - 14-12-2010

De overstromingen van de voorbije dagen hebben voor heel wat leed gezorgd in ons land. Hoewel het niet te voorkomen is dat er regen valt, kunnen we zeker wel iets doen aan het vermijden van overstromingen van woongebieden.

verder lezen

Verzoekschrift Lappersfort

Groen Brugge - 03-12-2010

De essentie van het verzoekschrift en van het antwoord van het college lijkt me de herbestemming van de 4,6 ha KMO zone dat nu nog  voorzien is in het gebied van het Lappersfort.

verder lezen

Stedenbeleid – voortgangsrapport

Groen Brugge - 02-12-2010

Ik ben onder de indruk van het werkstuk dat hier voorligt. Eerst en vooral een dikke proficiat voor Eric Van Hove en Maarten Hillewaert.

verder lezen

De werken aan de scheepsdalebrug

Groen Brugge - 02-12-2010

Geacht college

Ik kom terug op mijn vraagstelling betreffende de Scheepsdalebrug van november vorig jaar.

We vernemen nu immers dat de werken aan de brug in elk geval reeds zullen uitlopen tot mei 2011. 

Dit omwille van

Groen! Brugge op studiebezoek in Middelburg

Groen Brugge - 02-12-2010

Om tot een goed beleid te komen kan het goed zijn om eens te kijken hoe anderen het doen. Omdat binnenkort de evaluatie van het Brugse mobiliteitsplan op tafel ligt ging Groen! Brugge eens loeren en leren bij onze buren in Middelburg.

verder lezen

Brugge Unesco Werelderfgoedstad

Groen Brugge - 02-12-2010

Geacht college

Het historisch centrum van de stad Brugge prijkt sinds 2000 op de Unescolijst van het Werelderfgoed.  Wellicht iets om trots op te zijn en wellicht een toeristische meerwaarde.

verder lezen

Windmolenpark Belwind plant werken in het hoogseizoen

Groen Brugge - 02-12-2010

Geacht college

Een wandeling in Zeebrugge leerde me dat de werken voor de offshore windmolenparken goed opschieten.  Men is nu namelijk bezig met voorbereidende werken ter hoogte van de Londenstraat.  Dit blijken de voorbereidende werken te zijn voor het aan land brengen van de kabels die de aangemaakte elektriciteit zullen vervoeren.

verder lezen

Groen! gaat voluit voor de uitbreiding van het Jan Breydelstadion.

Groen Brugge - 02-12-2010

Club is een ploeg met een grote voetbalgeschiedenis. Enkele van de mooiste  pagina’s hiervan werden geschreven in het Olympia-Jan Breydelstadion, waar Europese tegenstanders vaak beefden als ze er op bezoek moesten. Nog geen jaar nadat het in gebruik werd genomen werd er al een eerste Uefacupfinale gespeeld, tegen Liverpool. verder lezen

Groen! pleit voor eenrichtingsverkeer door de Smedenpoort

Groen Brugge - 02-12-2010

Volgende week worden de nieuwe voetgangersbruggen aan de Smedenpoort op de gemeenteraad besproken. Dat er gestreefd wordt naar een verhoging van de fietsveiligheid is lovenswaardig. Maar bij Groen! rijst de vraag of de aldus toegenomen capaciteit van de Smedenpoort niet meer auto’s zal aanzuigen.

 

verder lezen

Groen! pleit voor meer participatie-mogelijkheden voor de Bruggeling

Groen Brugge - 02-12-2010

Sinds kort kunnen burgers en actiegroepen een verzoekschrift indienen om gehoord te worden door de gemeenteraad. Dit is een uitstekend middel  om de dialoog tussen lokale overheid en inwoners te versterken. Deze maand werd er dan ook meteen zo’n verzoekschrift ingediend. verder lezen

Bedrijventerreinen in overschot?

Groen Brugge - 02-12-2010

Naar aanleiding van het interview met schepen Decleer over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in Brugge, ging Groen! Brugge eens kijken op het terrein. Wij trekken een andere conclusie.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden