alle artikels

auteurs

Groen Brugge met vernieuwende lijst naar verkiezingen

Groen Brugge - 21-02-2012

Groen Brugge kiest voor een nieuwe, enthousiaste ploeg om de zichtbare plaatsen op de gemeenteraadslijst op te vullen. “We hebben heel bewust gekozen voor verjonging,” zegt lijsttrekker Sammy Roelant, “Brugge kan na achttien jaar een frisse wind gebruiken.” verder lezen

En de winnaar… krijgt zijn C4.

Groen Brugge - 10-02-2012

Gisteren werd de Brugse vzw Tapis Plein uitgeroepen tot laureaat van de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed. Om het met de woorden van Vlaams Cultuurminister Joke Schauvliege te zeggen: “Tapis Plein weeft een schitterend en eigentijds verhaal rond het cultureel erfgoed en blaast zo erfgoed nieuw leven in voor het grote publiek”.

verder lezen

Studies verbreding Schipdonkkanaal: bezwaren niet weerlegd

Groen Brugge - 10-02-2012

De eerste summiere presentatie van de ecohydrologische en waterbalansstudie leidt tot bijna euforische reacties in Zeebrugse havenkringen. Het illustreert vooral hoeveel opdoffers de verbreding van het Schipdonkkanaal te verwerken kreeg in de voorbije jaren en vooral hoeveel bezwaren er nog overblijven.

verder lezen

Doortrekken weg Ten Briele beter alternatief dan verbreden Vaartdijkstraat

Groen Brugge - 27-01-2012

De Vaartdijkstraat is een ideale fietsersweg voor de ontsluiting van Oostkamp. Als we willen inzetten op een gevarieerde mobiliteitsmix moet fietsgebruik daar aangemoedigd worden. Een verbreding, met verdwijnen van fietscomfort tot gevolg, is daarom geen optie. Nochtans is er een goed alternatief: het uitbouwen van de weg Ten Briele.

verder lezen

Begroting Stad Brugge 2012

Groen Brugge - 15-01-2012

Eerst en vooral ook mijn dank aan de verschillende diensten die hier opnieuw puik werk geleverd hebben: dit is leesbaar en verstaanbaar.

Vaststellingen:

We kunnen kort zijn: meer van hetzelfde, we keuren deze begroting af op basis van onze opmerkingen van de vorige jaren binnen deze legislatuur.

Dat zou echter te makkelijk zijn.

verder lezen

Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

Groen Brugge - 05-01-2012

Het is eigenlijk simpel: mits de nodige openheid van geest en overleg met alle betrokken partijen, zou Club Brugge vandaag al in een vernieuwd Jan Breydelstadion kunnen spelen. Zelfs een totaal nieuw Jan Breydel zou al klaar zijn. De Vlaamse regering heeft geknoeid in dit dossier, en geen klein beetje. verder lezen

Een hotel in de Weylerkazerne? Een oplossing voor het pand, niet voor Brugge.

Groen Brugge - 23-12-2011

Enige tijd geleden kondigde stad Brugge aan de oude Weylerkazerne te onteigenen indien de eigenaar er niet snel iets mee zou aanvangen. Op zich is dit na decennia leegstand een stap in de goede richting. Maar nu komt de eigenaar met een voorstel om in het zeer grote pand -- rara -- een hotel te steken. Jong Groen! verder lezen

OCMW Brugge moet sociaal woonproject maken in de Dampoortstraat

Groen Brugge - 19-12-2011

Uit de recent gepubliceerde Stadsmonitor blijkt nogmaals dat Brugge de duurste stad is om te wonen. Groen! Brugge haalde in het verleden reeds meerdere malen aan dat de stad een belangrijke rol te spelen heeft in het betaalbaar houden van de stad voor Bruggelingen. Zo dient er zich nu een concrete mogelijkheid aan voor de stad. verder lezen

Hybride luchtschepen: een extra manier om Zeebrugge te ontsluiten met tal van voordelen.

Groen Brugge - 19-12-2011

De klimaatverandering en de dreigende schaarste aan petroleum en bijhorende prijsstijgingen zorgen ervoor dat er binnen de luchtvaart een wedloop aan de gang is voor de ontwikkeling van hybride luchtschepen. Ook voor het goederenvervoer komen er baanbrekende toepassingen aan. verder lezen

de eerste verkiezingsstunt

Groen Brugge - 19-12-2011

Na 5 jaar als schepen van woonbeleid stelt Mercedes Van Volcem vast dat haar beleid gefaald heeft: slechts 16% van de inwoners van de binnenstad zijn jonge gezinnen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de veel te dure prijzen voor woningen in Brugge, en dat geldt nog meer voor de binnenstad. verder lezen

Klein Appelmoes dan toch in een bouwproject gegoten

Groen Brugge - 18-11-2011

De Brusselse architect Peter Swinnen geeft straks Klein Appelmoes een nieuw uitzicht. Een ‘belangrijk’ bouwproject wordt aangekondigd in dit natuurgebied. Klein Appelmoes is een onbebouwd stuk unieke natuur dat als waterbuffer dient voor de 50 hectaren er rond. De bouwdrang van de Vlaamse overheid is duidelijk erg groot. verder lezen

Auditeur Raad van State adviseert schorsing in procedure voetbalstadion

Groen Brugge - 18-11-2011

De auditeur van de Raad van State treedt Groen! bij in haar bezwaren tegen het nieuwe voetbalstadion in Chartreuse. Groen! Brugge, Oostkamp en Zedelgem startten samen met een aantal buurtbewoners een procedure bij de Raad van State tegen het GRUP Brugge, waarvan het voetbalstadion deel uitmaakt. De zaak valt te pleiten op zitting van de raad van state 16 september aanstaande. verder lezen

Groen! steunt wetsvoorstel om spelende kinderen niet langer als overlast te beschouwen.

Groen Brugge - 18-11-2011

Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak omtrent kinderopvang Pietje Pek in Brugge was er al heel wat te doen. De succesvolle betoging vandaag, maar ook de petities en de facebookgroep tonen dat de uitspraak een gevoelige snaar geraakt heeft in de samenleving. verder lezen

Weerslag op de financiën van de stad Brugge van de perikelen met Dexia en de Gementelijke Holding

Groen Brugge - 18-11-2011

Brugge, woensdag 19 oktober 2011

Geacht college

De laatste weken zijn de moeilijkheden rond Dexia en de Gemeentelijke Holding niet meer uit het nieuws te denken. verder lezen

Appartementsgebouw met antennes ingebouwd in de muren

Groen Brugge - 18-11-2011

Brugge, woensdag 19 oktober 2011

Geacht college

Op 9 mei 2011 stelde ik een schriftelijke vraag aan het college met als titel "Bouwvergunning Groen Brugge nv van 19/10/2007".

Op vandaag, 19/10/2011 heb ik nog steeds geen antwoord op deze schriftelijke vraag.  Vijf maand lijkt me lichtelijk te veel van het goede, mede door het feit dat ik meerdere keren aangedrongen heb op een antwoord, maar zelfs op dit aandringen geen antwoord kreeg. verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden