alle artikels

auteurs

Stemmen in het rusthuis: participatie bij bejaarden maximaliseren.

Groen Brugge - 29-06-2012

Voor bejaarden is het vaak een moeilijke zaak zich naar de stembureaus te begeven. Er worden vanuit de rusthuizen dan ook veel volmachten ingezet om alsnog een stem te kunnen uitbrengen. In een samenleving waar steeds meer mensen steeds ouder worden is het belangrijk ook de ouderen als volwaardige burgers bij de democratie te betrekken. verder lezen

Groen Brugge gaat met een diverse, jonge en verruimde lijst naar de verkiezingen

Groen Brugge - 10-06-2012

47 enthousiaste Bruggelingen zullen op 14 oktober opkomen voor Groen Brugge in de gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien er elektronisch gestemd wordt in Brugge wordt de lijst in drie reeksen gepresenteerd, net zoals dat op het elektronische scherm te zien zal zijn.

verder lezen

Zeebrugge wordt traag gewurgd

Groen Brugge - 30-05-2012

Wie door de verschillende wijken van Zeebrugge wandelt ziet snel dat deze gemeente snel achteruit boert. Steeds meer woningen komen leeg te staan, winkeliers vertekken en de inwoners kijken ongerust naar de toekomst, onwetend over wat die zal brengen. Het tij moet nu gekeerd worden: ook de Zeebruggelingen verdienen een leefbare woonomgeving.

verder lezen

Kwalitatieve gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen

Groen Brugge - 15-05-2012

Groen pleit voor een (wijk)gezondheidscentrum in Brugge.

Kwalitatieve gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wanneer iemand ziek wordt, mag het geen rol spelen of hij of zij arm of rijk is, maatschappelijk zwak of sterk staat, al dan niet legale papieren heeft, etc.

verder lezen

Van burgervader naar burgerbompa

Groen Brugge - 15-05-2012

Het Brugse stadsbestuur heeft recent besloten om de organisatie van Polé Polé Beach voor hun editie van 2012 slechts een vergunning te geven tot 02.00u ’s nachts i.p.v. 04.00u, zoals op de vorige editie het geval was. verder lezen

Verkeerslichten Doornhut/Brieversweg: een doorn in het oog van vele weggebruikers

Groen Brugge - 07-05-2012

Het kruispunt Doornhut/Brieversweg vraagt om een duidelijker aanpak. Nu is dit kruispunt  voor vele weggebruikers op z’n minst gezegd verwarrend.  Dat komt de veiligheid in het algemeen en de bescherming van de zwakke weggebruiker niet ten goede.

verder lezen

Waar is het klimaatplan van Brugge?

Groen Brugge - 27-04-2012

Het is overduidelijk: het klimaat warmt op door menselijke activiteit. Verschillende Vlaamse steden hebben al een klimaatplan en sloten zich aan bij het burgemeestersconvenant. Opvallende afwezige is Brugge. Onze stad doet nu al klimaatvriendelijke inspanningen, maar die volstaan niet om met Brugge richting klimaatneutraliteit te gaan. Het wordt dringend tijd dat het stadsbestuur de klimaatverandering serieus neemt, duidelijke doelstellingen formuleert en een realistisch maar ambitieus klimaatplan opstelt. Groen Brugge geeft een aanzet met enkele concrete voorstellen. verder lezen

Lente-editie Groenkrant

Groen Brugge - 22-04-2012

Binnenkort komt hij, dankzij ons team van vrijwillige Groene postbodes, weer in uw brievenbus terecht: de lente-editie van de Brugse Groenkrant. Kan je niet wachten? Dan kan je 'm hier digitaal lezen.

verder lezen

Onredelijkheid en nattevingerwerk troef met alcoholverbod

Groen Brugge - 16-04-2012

Na een reeks geweldplegingen in de Kuipersstraat besloot het stadsbestuur, op aansturen van burgemeester Moenaert, om van donderdagavond tot zondagnacht een drankverbod in te voeren in een reeks straten in het Brugse centrum. Nu het verbod niet het verhoopte resultaat met zich meebracht, zal de burgemeester er nog eens over nadenken. Eerst handelen en dan denken dus.

verder lezen

Lissewege in het ongewisse

Groen Brugge - 16-04-2012

In oktober 2009 werd met veel bravoure door het stads- en havenbestuur het overlegplatform “Zeebrugge Open” gelanceerd. De website zeebruggeopen.be wordt aangekondigd als “Hét communicatieplatform bij uitstek” waarmee men door een vlotte interactie het rechtstreekse contact wil bevorderen tussen de verschillende besturen en alle bewoners en betrokkenen. Van deze mooie beloftes komt voor de Lissewegenaren echter weinig in huis. verder lezen

“CD&V gaat volledig uit de bocht met voorstel rond starterswoningen.”

Groen Brugge - 31-03-2012

CD&V (nationaal) stelt in haar (lokaal) informatieblaadje voor om sociale woningen tijdelijk toe te kennen aan jonge gezinnen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor een sociale woning. Concreet zouden 20% van de jaarlijks bijkomende sociale woningen de eerste periode (3-6-9 jaar) als starterswoningen fungeren. verder lezen

Groen! hoopt op verstandige reactie Vlaamse regering op schorsing Chartreuse.

Groen Brugge - 23-03-2012

Vandaag werd door de raad van State de schorsing uitgesproken voor twee deelgebieden in het GRUP Brugge. Het gaat om het deelgebied Chartreuse en het deelgebied de Spie. Net als in het advies van de auditeur wordt Chartreuse opnieuw de meest ongunstige locatie genoemd. Groen! verder lezen

Een broodje tijger

Groen Brugge - 14-03-2012

?De tonijn wordt meer en meer bedreigd. Sommige soorten zoals de blauwvintonijn halen waarschijnlijk het einde van dit decennium niet. Maar ook andere tonijn soorten gaan er met rasse schreden op achteruit. Groen Brugge vraagt van het stadsbestuur om zelf het goede voorbeeld te geven en geen tonijn meer te serveren. verder lezen

Groen Brugge voorstander van regiotram

Groen Brugge - 11-03-2012

Het tram-idee van de N-VA zorgde voor enige animo in Brugge. Groen ontvangt elk debat rond groene mobiliteit in Brugge met open armen. Volgens de Brugse groenen is het idee het onderzoeken waard, hoewel zij het liever vanuit een andere invalshoek zien. verder lezen

De Werf: gestraft voor goed zakelijk beleid?

Groen Brugge - 21-02-2012

De geschiedenis lijkt zich deze dagen te herhalen voor kunstencentrum De Werf. Als verjaardagsgeschenk voor het 25-jarig bestaan krijgt De Werf net als in 2009 een negatief preadvies van de beoordelingscommissie. Dit negatief advies dreigt een financiële kaalslag te veroorzaken voor het kunstencentrum en dreigt de werking serieus te hypothekeren. verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden