alle artikels

auteurs

RUP strand en dijk

Gerda Schotte - 29-06-2013

De RUP strand en dijk van alle kustgemeentes liggen nu voor. Er is een algemeen kader gecreëerd voor alle gemeentes wat een goede zaak is. Hierbij worden een aantal extra mogelijkheden gegeven aan de toeristische uitbating van de kust en heeft men gepoogd om een aantal gemeentelijke knelpunten weg te werken.

verder lezen

Het recht op de helling met de “combitaks” (tussenkomst 25 -06-2013)

Bruno Mostrey - 27-06-2013

 Het bestuur wil de zogenaamde "combitaks" invoeren.  Of zoals het officiëel noemt: "belastingverordening op het vervoeren van personen met een politievoertuig". De Liga voor de rechten van de mens sprak  zich al uit tegen deze vorm van boete, en niet onterecht.

verder lezen

Zwitserse luchtkastelen in Brussel en Brugge

Groen Brugge - 27-06-2013

Een schimmige Zwitserse investeringsmaatschappij houdt al jaren lokale besturen in Brussel en Brugge aan het lijntje. Groen en Ecolo doorprikken de ballon. Ze vragen onteigening en een nuttige herbestemming.

verder lezen

Waarom een veggiedag belangrijk is

Valentijn Vyvey - 18-06-2013

Verontwaardiging alom vandaag in Brugge. "Groen wil vegetarische maaltijden verplichten", bloklettert Het Nieuwsblad. In dit artikel probeer ik te duiden waarom een veggiedag interessant kan zijn voor Brugge.

verder lezen

Groen Brugge krijgt gelijk van Raad van State betreffende Klein Appelmoes

Groen Brugge - 13-06-2013

In het Grup Brugge afbakening stedelijk gebied, had het stadsbestuur plannen om het natuurgebied Gemeneweidebeek in Assebroek op te splitsen en deels als woongebied in te richten. Er zou een verkaveling komen van 233 bijkomende woningen. Samen met de buurtbewoners trok Groen Brugge naar de raad van state om dit aan te vechten. Ondanks negatief advies van de auditeur eerder wordt het Grup voor dit deelgebied (Ryckevelde-Gemeneweidebeek) nu vernietigd.

 
verder lezen

Duidelijkheid gevraagd omtrent toerismebeleid

Groen Brugge - 06-06-2013

Naar aanleiding van de beleidsnota sprak Groen Brugge met verschillende actoren uit het veld. Unaniem vonden ze het toerismeluik in het beleidsplan ondermaats: te vaag, te beperkt, geen visie en een ontkenning van de reële uitdagingen. Bovendien maken de betrokkenen zich zorgen over de onduidelijke bevoegdheidsverdelingen en de afwezigheid van de eindverantwoordelijke.

verder lezen

van belangenvereniging voor grootgrondbezitters tot natuurvereniging in 1 stap

Groen Brugge - 04-06-2013

Vanavond beslissen we over samenstelling van de Gecoro. De belangrijke adviesraad die de ruimtelijke ordening adviseert. Groot was onze verbazing met Groen toen bij de samenstelling en toelichting bleek dat niet langer de minaraad (de mileu- en natuurraad) een afgevaardigde mocht zenden maar dat het college in de plaats gekozen had voor de vereniging Landelijk Vlaanderen, een belangenverening voor grootgrondbezitters.  

verder lezen

Verstandige Laloo volgt Groen Brugge in stadiondossier

Groen Brugge - 03-06-2013

Gisteren stelde schepen van financiën Boudewijn Laloo dat de beste piste voor onze voetbalclubs een vernieuwd Jan Breydelstadion is. Groen Brugge stelt vast dat daarmee eindelijk de stem van het verstand meer en meer de bovenhand begint te halen op de emotie en op commerciële belangen van enkelingen. 

verder lezen

Close, but no cigar

Groen Brugge - 29-05-2013

Trots op de toekomst. Dat was de slogan waarmee Groen Brugge naar de verkiezingen trok in 2012. Wij stelden dat het dringend tijd was om op een rationele, onderbouwde manier de grote uitdagingen van de toekomst voor Brugge aan te pakken. Toen het beleidsakkoord tussen CD&V en SP-a een Toekomstakkoord werd genoemd waren we hoopvol gestemd. Hoe zit het nu met de concrete uitwerking in dit beleidsplan? Groen Brugge bekijkt het met gemengde gevoelens: het origineel blijkt toch nog altijd beter dan het kopie.

verder lezen

Stakingsaanvraag van de politie in Brugge, terecht of niet?

Groen Brugge - 20-05-2013

De Brugse politievakbonden VSOA en NSPV dienden een stakingsaanzegging in. Ze hebben een aantal klachten gaande van het uitblijven van een organigram over het nieuwe politiegebouw tot bepaalde overplaatsingen. Groen Brugge meent dat een aantal van de klachten zeker een grond hebben, maar dat het verhaal twee kanten heeft.

verder lezen

Groen Brugge wil opstart fietspoolbeleid

Groen Brugge - 20-05-2013

Dagelijks maken in Brugge zo'n 29.000 leerlingen uit het lagere en het secundair onderwijs de verplaatsing van huis naar school. Te veel van deze verplaatsingen gebeuren met de wagen. Daar moet verandering in komen.

verder lezen

GAS evaluatie 2012 (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

Bruno Mostrey - 17-05-2013

De meerwaarde van het GAS-systeem ten opzichte van het standaard politiewerk is m.a.w. zeer klein. Is het dan wel een voorbeeld van efficiëntie en goed bestuur om naast de politie een mini parallelsysteem op te zetten?

verder lezen

Verkaveling Dudzele/verdwijnen bosje (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

Bruno Mostrey - 17-05-2013

Wat hier voorligt, is de verkaveling van een grote tuin met een klein bosje in Dudzele waarop er negen kavels worden gecreëerd in plaats van één. Als er dan toch gebouwd moet worden, liefst volgens inbreiding, maar hier heb ik toch enkele bedenkingen.
Ik vraag mij af waarom het advies van de Groendienst om het bos aan de oostzijde te behouden niet gevolgd wordt. De suggestie die de Groendienst doet om het bosje in te plannen als gemeenschappelijke groen- en speelzone, verdient het om ten volle gevolgd te worden.

verder lezen

Groen Brugge stelt plan voor verkeersluwe stadskern voor

Valentijn Vyvey - 14-05-2013

Steeds meer Europese steden kiezen ervoor het autoverkeer in de binnenstad terug te dringen. Verstandig, vindt Groen Brugge, want de auto heeft in de twintigste eeuw te veel van de publieke ruimte ingepalmd en zo de leefbaarheid van de stad aangetast. Gelukkig is er de laatste jaren een omgekeerde trend. Maar nog niet in Brugge. Groen wil dat Brugge mee de eenentwintigste eeuw instapt en werk maakt van een autoluwe binnenstad.

verder lezen

Een duurzaam beheer voor Interbad

Groen Brugge - 02-05-2013

Interbad leidt elk jaar opreationele verliezen. Een nieuwe beheerscultuur en duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan gezonde jaarrekeningen. Tussenkomst in de gemeenteraad van 29/05/2013

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden