alle artikels

auteurs

Buurtbewoner helpt bij onderhoud openbaar groen (Interpellatie 17 september 2013)

Bruno Mostrey - 19-09-2013

Brugge is een stad met veel groen en de groendienst heeft dan ook een hele kluif aan het onderhoud daarvan. Nu kan het in tijden van besparingen een goed idee zijn om deze kaart van burgerparticipatie te trekken.

verder lezen

Verliest Brugge het fuifzaaltje van De Kelk? (Interpellatie 25 juni 2013)

Bruno Mostrey - 19-09-2013

Het probleem is gekend. Wegens een klacht van de buur van café annex fuifzaal De Kelk in de Langestraat staat de uitbatingsvergunning van de fuifzaal op de helling. De fuifzaal is er gekomen met steun van de stad. Dit volledig terecht: er was dringend nood aan kleinere fuifzalen.

verder lezen

Omvorming Brugge Plus vzw (interpellatie 25 juni 2013)

Bruno Mostrey - 19-09-2013

De Vlaamse wetgever legt nieuwe regels op ten aanzien van gemeentelijke vzw's. Ook de structuur van Brugge Plus vzw moet bekeken worden. Dit is namelijk het geval als de vzw "een gemeentelijk belang" dient. Dit is volgens Groen zeker het geval. Het college denkt daar blijkbaar anders over.

verder lezen

Een zadenbib voor Brugge

Groen Brugge - 18-09-2013

Iets minder dan een jaar geleden ging in Londerzeel de eerste Zadenbib van start in samenwerking met Mijntuin.org en Velt. Het idee komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten waar de zadenbibs ondertussen wijd verspreid zijn. Groen Brugge wil ook in Brugge een zadenbib.

verder lezen

Groen OCMW-raadslid Karin Robert geeft de fakkel door aan Philip Blondeel

Groen Brugge - 16-09-2013

Op 22 augustus 2013 nam Karin Robert, OCMW-raadslid voor Groen Brugge, voor de laatste maal deel aan de Brugse OCMW-raad. Na deze OCMW-raad diende zij omwille van professionele redenen haar ontslag in. Philip Blondeel neemt de fakkel van Karin over.

verder lezen

Duiktoren Olympia moet behouden blijven

Groen Brugge - 16-09-2013

 

Het nieuwe provinciaal zwembad op de Olympiasite zal niet langer een duiktoren bevatten. Omwille van besparingsmaatregelen zal de provincie een bad op 3 meter diepte bouwen en niet langer op 5 meter. Groen pleit voor het behoud van de duiktoren.

verder lezen

Inspraak, geen dode letter !

Bart Sarazijn - 30-06-2013

Op dinsdag 25 juni voerde de stedelijke raad voor personen met een beperking en de stedelijke raad voor senioren voor de gemeenteraad een ludieke aktie om de vraag om meer betrokken te worden in de aandacht te zetten.

verder lezen

Groen Brugge schaart zich na extra overleg achter OCMW-beleidsnota

Karin Robert - 29-06-2013

We hebben samen met CD&V en Sp-a hard gewerkt de voorbije week en half om tot een akkoord te komen. We hebben allen gezocht om voorbij de verschillen te raken en elkaar beter te begrijpen. We zijn vandaag allemaal in de overtuiging dat de bijkomende arbeid die we geleverd hebben tot een nog beter akkoord heeft geleid.

verder lezen

Fietsambtenaar

Charlotte Storme - 29-06-2013

We zijn als Groene partij zeer verheugd met de aanstelling van een Fietsambtenaar.
Het feit dat dit daarenboven gebeurt op A-niveau, waarvoor een universitair diploma is vereist, kan ons alleen maar nog meer verblijden.

Toch een kanttekening.

verder lezen

RUP strand en dijk

Gerda Schotte - 29-06-2013

De RUP strand en dijk van alle kustgemeentes liggen nu voor. Er is een algemeen kader gecreëerd voor alle gemeentes wat een goede zaak is. Hierbij worden een aantal extra mogelijkheden gegeven aan de toeristische uitbating van de kust en heeft men gepoogd om een aantal gemeentelijke knelpunten weg te werken.

verder lezen

Het recht op de helling met de “combitaks” (tussenkomst 25 -06-2013)

Bruno Mostrey - 27-06-2013

 Het bestuur wil de zogenaamde "combitaks" invoeren.  Of zoals het officiëel noemt: "belastingverordening op het vervoeren van personen met een politievoertuig". De Liga voor de rechten van de mens sprak  zich al uit tegen deze vorm van boete, en niet onterecht.

verder lezen

Zwitserse luchtkastelen in Brussel en Brugge

Groen Brugge - 27-06-2013

Een schimmige Zwitserse investeringsmaatschappij houdt al jaren lokale besturen in Brussel en Brugge aan het lijntje. Groen en Ecolo doorprikken de ballon. Ze vragen onteigening en een nuttige herbestemming.

verder lezen

Waarom een veggiedag belangrijk is

Valentijn Vyvey - 18-06-2013

Verontwaardiging alom vandaag in Brugge. "Groen wil vegetarische maaltijden verplichten", bloklettert Het Nieuwsblad. In dit artikel probeer ik te duiden waarom een veggiedag interessant kan zijn voor Brugge.

verder lezen

Groen Brugge krijgt gelijk van Raad van State betreffende Klein Appelmoes

Groen Brugge - 13-06-2013

In het Grup Brugge afbakening stedelijk gebied, had het stadsbestuur plannen om het natuurgebied Gemeneweidebeek in Assebroek op te splitsen en deels als woongebied in te richten. Er zou een verkaveling komen van 233 bijkomende woningen. Samen met de buurtbewoners trok Groen Brugge naar de raad van state om dit aan te vechten. Ondanks negatief advies van de auditeur eerder wordt het Grup voor dit deelgebied (Ryckevelde-Gemeneweidebeek) nu vernietigd.

 
verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden