alle artikels

auteurs

Brugse ploegen willen belastingbetaler in financieel avontuur storten

Groen Brugge - 18-12-2013

De Brugse voetbalploegen dienden een projectvoorstel in voor de nieuwe voetbalstadions. Wat meteen opvalt is de zware financiële last die op de schouders van de Brugse belastingsbetaler wordt gelegd. Dit kan niet, vind Groen Brugge.

verder lezen

Stad Brugge stort voetballiefhebbers opnieuw in onzeker avontuur

Valentijn Vyvey - 11-12-2013

Groen Brugge blijft hameren op een realistisch en snel uitvoerbaar stadionplan. En dat is het huidige plan om twee stadions te bouwen langs de Blankenbergsesteenweg hoegenaamd niet. De site Blankenbergsesteenweg zal ons meeslepen in jaren van juridische onzekerheid. Ronduit onverantwoord gezien de voorgeschiedenis. Bovendien is het een verspilling van kostbare open ruimte, vruchtbare landbouwgrond en geld. Groen houdt vast aan de piste om het Jan Breydelstadion te herbouwen, iets waar men omzeggens morgen al kan mee beginnen.

verder lezen

Onheilswolken boven de verbrandingsoven

Groen Brugge - 02-12-2013

Het financiële model van IVBO is erop gericht te verbranden, niet om afval te voorkomen. Dit zorgt voor een nefaste aanpak van het afvalprobleem. Daarnaast dreigt de toekomst financieel zwaar te worden voor IVBO. Een nieuwe manier van denken dringt zich op.

verder lezen

afslanking van personeelsbestand met 243 mensen is niet realistisch of wenselijk

Groen Brugge - 28-11-2013

 

In de komende legislatuur gaan 243 personeelsleden van de stad Brugge in pensioen.Omdat de stad wil besparen, worden zij niet vervangen zo stelt het stadsbestuur in haar meerjarenplanning. “Dit is niet realistisch en niet wenselijk”, vindt Groen Brugge.

 

verder lezen

Zeebrugge mag geen draaischijf worden van pangasius

Groen Brugge - 12-11-2013

Havenbestuurder Coens kondigde net voor zijn vertrek naar Azië aan dat Zeebrugge de draaischijf moet worden voor de import van de zwaar vervulde pangasius. Volgens Groen Brugge strookt dit niet met een duurzame uitbouw van de haven. Dit soort keuzes wordt niet langer maatschappelijk gedragen. We hopen dat de de afgevaardigden van het Brugse stadsbestuur, die bijna 100% van de aandelen bezitten in de haven deze beslissing terugdraaien.

verder lezen

Nieuw terrassenreglement: vraag tot aanpassing reglement rekening houdend met gegeven adviezen.

Charlotte Storme - 08-11-2013

Naar aanleiding van het nieuw terrassenreglement werd vooraf advies gevraagd aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer en de Stedelijke Adviesraad voor mensen met een beperking. Niet alleen werd dit advies bijzonder laat gevraagd, er werd bovendien geen rekening gehouden met het gegeven advies. Waar is dan de inspraak ? Ik kwam dan ook  als volgt tussen op deze punten op de agenda van de gemeenteraad van oktober 2013:

verder lezen

A 11 en de vergeten fietser.

Charlotte Storme - 08-11-2013

 De stad Brugge gaf positief advies i.v.m. de aanleg van de A 11, maar had toch enkele bedenkingen voor het fietsverkeer.

 De Fietsersbond reikte het stadsbestuur enkele terechte bedenkingen aan, die Groen mee onderschrijft.

 Zij vragen:

  • Ter hoogte van het eerste knooppunt, nabij de Blauwe Toren, waar er een aansluiting wordt voorzien tussen de N31 en de A11: de plaatsing van een fietshelling zodat voor fietsers vanuit Brugge Zeebrugge verder bereikbaar blijft via de Patentestraat. Op die manier wordt ook de nieuw voorziene wijk Zeewege perfect bereikbaar met de fiets.
  • Daarbij ook een 2° fietshelling voorzien zodat de Patentetraat ook verbonden wordt met de Krinkelstraat. Op die manier wordt de landelijke fietsroute Brugge-Zeebruggestrand over Zeveneke-Patentestraat behouden.  Immers, volgens de plannen die thans voorliggen komt de Lentestraat in industriegebied te liggen en is dit niet langer een aangewezen plaats voor fietsers.
  • Langs de randweg Blauwe Toren naar de Pathoekeweg dient enkel ten zuiden van de randweg een fietspad te worden voorzien. Op die manier valt een gelijkgrondse kruising weg, samen met alle gevaren voor de zwakke weggebruiker die, zoals de plannen nu voorliggen, een drukke weg over moet.
  • Waar het niet anders kan, en waar er dus wel gelijkgrondse kruisingen zijn van fietspaden met lokale en drukbereden wegen: de plaatsing van een vluchtheuvel en/of verkeerslichten.
  • Ten zuiden van Lissewege wordt voorgesteld om een verbinding voor fietsers te laten tussen de Stationweg en Ter Doestdreef en dit door middel van een trap met 2 fietsgoten, zoniet moeten fietsers kilometers omrijden.
  • En een fietsverbinding en de Nieuwe Groenestraat en het fietspad ten zuiden van de A11.

 

Destijds, in 2008, werd 1,5 miljoen EUR geïnvesteerd in de aanleg van de Gentelefietsbrug en fietsverbinding van Brugge naar de nabijgelegen gemeenten Zuienkerke en Blankenberge.

 Wij vragen een zelfde aandacht voor de Brugse deelgemeenten.

 De voorstellen die door de Fietsersbond worden gedaan, maken het mogelijk dat er een volwaardige fietsverbinding ontstaat of blijft bestaan tussen Brugge en haar eigen deelgemeenten Zeebrugge, Lissewege, en dit door de plaatsing van slechts 2 hellingen.

 Als dit alles werd meegegeven samen met het advies van de Stad Brugge, zal de fietser u dankbaar zijn.

 Graag het standpunt van het college.

 

verder lezen

Blankenbergsesteenweg-Spie moet landbouwgebied blijven.

Groen Brugge - 31-10-2013

De vernietiging van het Grup Blankenbergsesteenweg-Spie laat toe om opnieuw te denken over de bestemming van beide gebieden. Groen pleit voor het behouden van de landbouwfunctie omwille van duurzaamheid.

verder lezen

Reactie op het antwoord van de schepen omtrent de onbeschermde kunstwerken

Groen Brugge - 24-10-2013

In Brugge gaat het zo: je stelt een vraag in de raad. De schepen kan niet antwoorden en belooft te zullen onderzoeken. Vervolgens stuurt ze de 'resultaten' van haar 'onderzoek' naar de pers, maar niet naar het democratisch verkozen raadslid dat daarop recht heeft in functie van de gestelde vraag. Mooie manier van werken is dat.

Ondertussen heb ik het antwoord toch via andere weg verkregen. Dit is mijn reactie.

verder lezen

historische werken onbeschermd tijdens restauratie

Groen Brugge - 23-10-2013

De Onze Lieve Vrouwkerk wordt gerestaureerd. Verschillende topwerken blijven echter onbeschermd tijdens de werken en staan bloot aan beschadiging zo blijkt na een bezoek ter plaatse.

verder lezen

Vloedzwembad: troef voor Zeebrugge

Bruno Mostrey - 08-10-2013

Groen Brugge bepleit het idee van een vloedzwembad op het strand van Zeebrugge. Eerder vandaag lanceerde de burgemeester van Bredene het idee voor zijn gemeente. Een vloedzwembad is een zwembad op het strand vlakbij de dijk, dat zichzelf vult tijdens vloed. Zo’n zwembad zou een extra troef zijn voor Zeebrugge.

verder lezen

Raakt Brugs klimaatplan af?

Groen Brugge - 04-10-2013

In de ronkende beleidsverklaring van het nieuwe bestuur werd een klimaatplan aangekondigd. Dit met de doelstelling om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen. Een goed voornemen vindt Groen Brugge, maar de voortekens zijn slecht.

verder lezen

Interpellatie: Staat van het wegdek binnenstad

Charlotte Storme - 01-10-2013

De staat van het wegdek van onder meer de Katelijnestraat, Steenstraat, Geldmunstraat, Noord- en Zuidzandstraat, Wollestraat, ’t Zand … is erbarmelijk te noemen.

Behalve dat de Muur van Geraardsbergen bergop of bergaf rijden is, is er geen verschil meer...

verder lezen

Oppositie gaat uitdaging aan met burger voor meer hondenweides

Groen Brugge - 27-09-2013

Naar aanleiding van de interpellatie van Sammy Roelant (Groen) voor meer hondenweiden in de gemeenteraad van 17 september kwamen ook Eric Lagrou (N-VA) en Jean-Marie De Plancke(Open VLD) tussen met constructieve suggesties voor meer ruimte.

Schepen van dierenwelzijn Hoste verwees naar een vermeende dure kostprijs maar had geen oog voor het dierenwelzijn. Schepen Pierins meende dat Bruggelingen geen vragende partij zijn hiervoor omdat hij dit nooit hoorde op buurtvergaderingen. Beide stellingen zijn een grove misrekening, aldus de verzamelde oppositie.

 

verder lezen

Groen vraagt meer hondenweides in Brugge

Groen Brugge - 27-09-2013

Een goed jaar geleden opende het Agentschap natuur en bos (ANB) een zwemvijver voor honden in Ryckevelde met bijhorende losloopweide. Het was een instant-succes. De bezetting van de Zwemvijver is heel intensief en mensen komen van heinde en verre. Zowel qua dierenwelzijn als om het sociaal weefsel te versterken is dit een goed initiatief. Het geheel wordt overigens goed onderhouden door de vrijwillige inspanningen van de gebruikers. Groen Brugge vraagt aan het stadsbestuur om het initiatief uit te breiden.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden