alle artikels

auteurs

Groen Brugge niet te spreken over de kandidatuur van Zeebrugge als overslaghaven van Russisch noordpoolgas

Charlotte Storme - 01-02-2014

Recent nog liet de Zeehaven van Brugge, bij monde van de voorzitter Renaat Landuyt, weten dat zij uiteraard bezorgd zijn om het milieu. Dit naar aanleiding van de tussenkomst van Sammy Roelant, fractieleider voor Groen, over de beslissing van de Zeehaven van Brugge m.b.t. de omstreden pangasius. "Maar met verbazing lezen we dat diezelfde haven zich nu kandidaat heeft gesteld als overslaghaven voor gas afkomstig uit het Russische noordpoolgebied", meldt Charlotte Storme van Groen.

verder lezen

Het vrijkomen van het 'Moritoen-gebouw': een gelegenheid om creatief denkwerk te koppelen aan beleidsplannen en de noden van stad en burger.

Charlotte Storme - 31-01-2014

Naar aanleiding van deze interpellatie werd in primeur bekendgemaakt dat dit gebouw de nieuwe huisvesting wordt voor 'Brugge Plus'. Het verheugt mij dat dit gebouw niet van de hand wordt gedaan en dat het nuttig wordt aangewend.

verder lezen

Kijk! Het schip zinkt!

Bruno Mostrey - 31-01-2014

Het zeewezen van weleer spreekt veel mensen tot de verbeelding. Dit is een troef die we kunnen uitspelen in Brugge. Zowel voor de Bruggeling als voor de toerist. Vlaanderen faalt in haar aanpak van het maritieme erfgoed. Een passend beleid van dit stadsbestuur dringt zich onverminderd op. Absoluut niets doen is voor een stad als Brugge schuldig verzuim.

verder lezen

Duurzame vis en een duurzame haven

Groen Brugge - 30-01-2014

Enerzijds wordt er jaarlijks 300 ton kwaliteitsvis weggegooid en andere andere hoorden we dat de Haven van Brugge de draaischijf wordt van de import van diepgeroren pangasius uit Vietnam. Hoe valt dit te rijmen?

verder lezen

Fietsveiligheid in de Vossensteert en Bossuytlaan

Groen Brugge - 29-01-2014

 

Het is algemeen geweten dat de Vossensteert de Bossuytlaan onveilige wegen zijn voor fietsers. Volgens een onderzoek door het Nieuwsblad is de Vossensteert zelfs de onveiligste fietsweg van Brugge. Zelf hoor ik regelmatig buurtbewoners die me hierover aanspreken. Dit is spijtig voor een gemeentelijke weg van een stad die zich al jaren fietsstad durft te noemen. Nochtans is deze verbindingsweg tussen Assebroek en Sint-Kruis een veelgebruikte route voor schoolkinderen en woon-werkverkeer. De Vossensteert, en bij uitbreiding het verlengde van deze straat de Bossuytlaan, moeten dan ook topprioriteiten zijn voor het fietsbeleid in deze stad.

verder lezen

Jong Groen Brugge is ontgoocheld over het Brugse politiebeleid om jongeren extra te viseren

Bruno Mostrey - 31-12-2013

Jong Groen Brugge is ontgoocheld over de aangekondigde aanpak van de Brugse politie op Oudejaarsavond. De politie kondigt aan om specifiek jongeren te viseren in het aanpakken van overmatig drankverbruik. “In deze discriminerende aanpak kunnen wij ons hoegenaamd niet vinden,” aldus Bruno Mostrey, “Bovendien is het opnieuw stigmatiserend voor de Brugse jongeren. Alsof het enkel de jongere generaties zijn die deze avond zullen feesten en zich mogelijks laten verleiden tot één of meerdere glazen te veel.”

verder lezen

Brugse ploegen willen belastingbetaler in financieel avontuur storten

Groen Brugge - 18-12-2013

De Brugse voetbalploegen dienden een projectvoorstel in voor de nieuwe voetbalstadions. Wat meteen opvalt is de zware financiële last die op de schouders van de Brugse belastingsbetaler wordt gelegd. Dit kan niet, vind Groen Brugge.

verder lezen

Stad Brugge stort voetballiefhebbers opnieuw in onzeker avontuur

Valentijn Vyvey - 11-12-2013

Groen Brugge blijft hameren op een realistisch en snel uitvoerbaar stadionplan. En dat is het huidige plan om twee stadions te bouwen langs de Blankenbergsesteenweg hoegenaamd niet. De site Blankenbergsesteenweg zal ons meeslepen in jaren van juridische onzekerheid. Ronduit onverantwoord gezien de voorgeschiedenis. Bovendien is het een verspilling van kostbare open ruimte, vruchtbare landbouwgrond en geld. Groen houdt vast aan de piste om het Jan Breydelstadion te herbouwen, iets waar men omzeggens morgen al kan mee beginnen.

verder lezen

Onheilswolken boven de verbrandingsoven

Groen Brugge - 02-12-2013

Het financiële model van IVBO is erop gericht te verbranden, niet om afval te voorkomen. Dit zorgt voor een nefaste aanpak van het afvalprobleem. Daarnaast dreigt de toekomst financieel zwaar te worden voor IVBO. Een nieuwe manier van denken dringt zich op.

verder lezen

afslanking van personeelsbestand met 243 mensen is niet realistisch of wenselijk

Groen Brugge - 28-11-2013

 

In de komende legislatuur gaan 243 personeelsleden van de stad Brugge in pensioen.Omdat de stad wil besparen, worden zij niet vervangen zo stelt het stadsbestuur in haar meerjarenplanning. “Dit is niet realistisch en niet wenselijk”, vindt Groen Brugge.

 

verder lezen

Zeebrugge mag geen draaischijf worden van pangasius

Groen Brugge - 12-11-2013

Havenbestuurder Coens kondigde net voor zijn vertrek naar Azië aan dat Zeebrugge de draaischijf moet worden voor de import van de zwaar vervulde pangasius. Volgens Groen Brugge strookt dit niet met een duurzame uitbouw van de haven. Dit soort keuzes wordt niet langer maatschappelijk gedragen. We hopen dat de de afgevaardigden van het Brugse stadsbestuur, die bijna 100% van de aandelen bezitten in de haven deze beslissing terugdraaien.

verder lezen

Nieuw terrassenreglement: vraag tot aanpassing reglement rekening houdend met gegeven adviezen.

Charlotte Storme - 08-11-2013

Naar aanleiding van het nieuw terrassenreglement werd vooraf advies gevraagd aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer en de Stedelijke Adviesraad voor mensen met een beperking. Niet alleen werd dit advies bijzonder laat gevraagd, er werd bovendien geen rekening gehouden met het gegeven advies. Waar is dan de inspraak ? Ik kwam dan ook  als volgt tussen op deze punten op de agenda van de gemeenteraad van oktober 2013:

verder lezen

A 11 en de vergeten fietser.

Charlotte Storme - 08-11-2013

 De stad Brugge gaf positief advies i.v.m. de aanleg van de A 11, maar had toch enkele bedenkingen voor het fietsverkeer.

 De Fietsersbond reikte het stadsbestuur enkele terechte bedenkingen aan, die Groen mee onderschrijft.

 Zij vragen:

  • Ter hoogte van het eerste knooppunt, nabij de Blauwe Toren, waar er een aansluiting wordt voorzien tussen de N31 en de A11: de plaatsing van een fietshelling zodat voor fietsers vanuit Brugge Zeebrugge verder bereikbaar blijft via de Patentestraat. Op die manier wordt ook de nieuw voorziene wijk Zeewege perfect bereikbaar met de fiets.
  • Daarbij ook een 2° fietshelling voorzien zodat de Patentetraat ook verbonden wordt met de Krinkelstraat. Op die manier wordt de landelijke fietsroute Brugge-Zeebruggestrand over Zeveneke-Patentestraat behouden.  Immers, volgens de plannen die thans voorliggen komt de Lentestraat in industriegebied te liggen en is dit niet langer een aangewezen plaats voor fietsers.
  • Langs de randweg Blauwe Toren naar de Pathoekeweg dient enkel ten zuiden van de randweg een fietspad te worden voorzien. Op die manier valt een gelijkgrondse kruising weg, samen met alle gevaren voor de zwakke weggebruiker die, zoals de plannen nu voorliggen, een drukke weg over moet.
  • Waar het niet anders kan, en waar er dus wel gelijkgrondse kruisingen zijn van fietspaden met lokale en drukbereden wegen: de plaatsing van een vluchtheuvel en/of verkeerslichten.
  • Ten zuiden van Lissewege wordt voorgesteld om een verbinding voor fietsers te laten tussen de Stationweg en Ter Doestdreef en dit door middel van een trap met 2 fietsgoten, zoniet moeten fietsers kilometers omrijden.
  • En een fietsverbinding en de Nieuwe Groenestraat en het fietspad ten zuiden van de A11.

 

Destijds, in 2008, werd 1,5 miljoen EUR geïnvesteerd in de aanleg van de Gentelefietsbrug en fietsverbinding van Brugge naar de nabijgelegen gemeenten Zuienkerke en Blankenberge.

 Wij vragen een zelfde aandacht voor de Brugse deelgemeenten.

 De voorstellen die door de Fietsersbond worden gedaan, maken het mogelijk dat er een volwaardige fietsverbinding ontstaat of blijft bestaan tussen Brugge en haar eigen deelgemeenten Zeebrugge, Lissewege, en dit door de plaatsing van slechts 2 hellingen.

 Als dit alles werd meegegeven samen met het advies van de Stad Brugge, zal de fietser u dankbaar zijn.

 Graag het standpunt van het college.

 

verder lezen

Blankenbergsesteenweg-Spie moet landbouwgebied blijven.

Groen Brugge - 31-10-2013

De vernietiging van het Grup Blankenbergsesteenweg-Spie laat toe om opnieuw te denken over de bestemming van beide gebieden. Groen pleit voor het behouden van de landbouwfunctie omwille van duurzaamheid.

verder lezen

Reactie op het antwoord van de schepen omtrent de onbeschermde kunstwerken

Groen Brugge - 24-10-2013

In Brugge gaat het zo: je stelt een vraag in de raad. De schepen kan niet antwoorden en belooft te zullen onderzoeken. Vervolgens stuurt ze de 'resultaten' van haar 'onderzoek' naar de pers, maar niet naar het democratisch verkozen raadslid dat daarop recht heeft in functie van de gestelde vraag. Mooie manier van werken is dat.

Ondertussen heb ik het antwoord toch via andere weg verkregen. Dit is mijn reactie.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden